Oberoende undersökning visar brister i TV4: s faktakontroll

Sheikh Al Amoudi och hans etiopiska textilföretag MAA Garments & Textiles Company ("MAA") har lämnat in en anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv ("Granskningsnämnden"), angående Kalla Faktas avsnitt "Bomullens pris" den 11 november 2014, och den efterföljande nyhetsrapporteringen den 23 januari 2015. Till grund för anmälan ligger kravet i TV4:s sändningstillstånd på saklighet, vilket innebär att TV4 inte får rapportera felaktiga eller vilseledande uppgifter, samt att TV4 måste genomföra en rimlig faktakontroll innan sändning. Anmälan stöds av en undersökning av MAA:s bomullsförsörjningskedja, utförd av the MINTZ Group ("MINTZ"), ett oberoende utredningsföretag.

I TV4 sändningarna påstods att Sheikh Al Amoudi och hans företag, MAA, genom försörjningskedjan är förknippade med påstådda markbeslag i Lower Omo Valley i Etiopien. Landuthyrningar för jordbruksutveckling är föremål för politisk tvist mellan ett antal icke-statliga organisationer och den etiopiska regeringen. Den mycket politiserade rapporteringen i Kalla Faktas avsnitt baserades delvis på utsagor från politiska aktivister, men programmet redovisade varken oberoende kontroller av sanningshalten i dessa påståenden, eller någon kritisk syn på utsagornas partiskhet. Sändningen var i sin granskning främst inriktad på den svenska återförsäljaren H & M:s verksamhet, men innehöll ett antal påståenden om H & M:s bomullsleveranskedja som även berörde MAA.

MINTZ oberoende rapport visar att, sedan 2012 då MAA först började leverera bomullsprodukter till H & M, har endast en av MAA:s nio bomullsleverantörer levererat bomull från Lower Omo Valley, nämligen Omo Valley Agro Industry Plc ("OVAI"). OVAI har emellertid bedrivit odling på sin farm sedan åtminstone 1990 och brukat sin nuvarande areal sedan 2000, d.v.s. långt före de etiopiska omstridda landuthyrningarna sägs ha ägt rum (enligt vittnesmål av aktivisterna själva). Det finns alltså ingen grund till påståendet att MAA eller Sheikh Al Amoudi har något som helst samröre med någon påstådd "landgrabbing" i Omo Valley.

Dessutom har Kalla Fakta misslyckats med att kontrollera sina påståenden avseende OVAI, alternativt kan programmet ha förväxlat OVAI med en annan bomullsfarm i området med ett snarlikt namn, Omo Valley Farm Co-operation ("OVFC"). OVFC tecknade ett arrendeavtal med den etiopiska regeringen i juni 2012. MAA har inte något som helst samröre med OVFC. Mot bakgrund av denna oklara faktasituation, hävdar Sheikh Al Amoudi och MAA att TV4 brutit mot kravet på saklighet enligt § 10 i TV4:s sändningstillstånd.